Installation

Installationen av LifeMirror skräddarsys till varje projekt så att vi tillsammans får en lösning som passar alla. LifeMirror är enkel att montera in i de flesta miljöer. Vi har utvecklat produkten så att den är ”förpackad” för att vara lätt att montera och serva.​

Genom vårt internetbaserade program ser vi direkt om en skärm är aktiv eller inte. Detta gör att vi många gånger kan lösa eventuella problem på distans.  ​

Vårt användarprogram kommer ständigt att utvecklas och förbättras. Vi gör alla uppdateringar över internet.